Algemeen10 April 2019

'Chemelot kan in 2050 95% minder CO2 uitstoten’

"Op dit moment hebben onze techneuten nog geen idee hoe we het voor elkaar moeten krijgen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het ons lukt om in 2050 de klimaatdoelen te halen.” Marc Dassen, CEO van Sitech, is optimistisch als hij op de eerste dag van Maintenance NEXT in Rotterdam Ahoy uit de doeken doet voor welke uitdagingen de procesindustrie in Limburg staat.

Sitech is afkomstig uit verschillende DSM-onderdelen en is parkbeheerder op het Chemelot-terrein. Het bedrijf is verantwoordelijk voor alle onderhoud aan infrastructuur, security, brandveiligheid en de it-infra op het chemiecomplex. Dassen schetst hoe de top-3 CO2 uitstoter de 7 Megaton CO2 die het nu uitstoot in 2030 al met de helft heeft teruggebracht. "Met de techniek die nu beschikbaar is dat mogelijk.”

Al wijst de directeur ook meteen op de kleine stapjes die daarvoor gezet moeten worden. "Komend jaar openen we een fabriek waarmee we plastic kunnen recyclen. Dat klinkt veelbelovend, maar let wel, 100 vrachtwagens met plastic per dag levert slechts een besparing van 2% nafta op.  En met de 200 trucks met mest voor onze biovergister besparen we slechts 3% ammoniak.”

Toch is Dassen optimistisch over de te halen doelen in 2050. "95% minder CO2 uitstoot lijkt nu nog onmogelijk, maar tien jaar geleden zei men ook dat windmolens nooit zonder subsidie zouden kunnen. En kijk eens naar de windparken op de Noordzee die nu gebouwd worden: zonder een cent subsidie.”

Waarmee Dassen maar wil zeggen dat hij er alle vertrouwen in heeft dat er in de komende jaren forse stappen gemaakt zullen worden. "Niet voor niets hebben we samen met de provincie, de Universiteit Maastricht en TNO de Brightlands Chemelot Campus opgericht. Daarmee investeren we fors in onderzoek en onderwijs naar verduurzaming van de industrie. Ik weet zeker dat dit initiatief een enorme boost zal geven aan onze ambities.”