Algemeen14 Juni 2018

De mens-factor blijft nog cruciaal

De tweede netwerkbijeenkomst die Maintenance NEXT samen met netwerkpartner en wereldwijd opererende technologieleverancier SKF organiseerde werd goed bezocht. Maar liefst 25  opdrachtgevers, contractors en  leveranciers waren naar Nieuwegein afgereisd om met elkaar te discussiëren over de drie hoofdthema’s van Maintenance NEXT. Thema’s die tegelijkertijd de belangrijkste challenge vormen voor industrieel onderhoud in de komende tijd: Ageing Assets, People en Smart Industry.

De middag werd afgetrapt door Rob Bouwmeester, senior application engineer bij gastheer SKF. Hij vertelde een uitermate boeiend relaas over hoe SKF een al 5 jaar stilstaande papiermachine weer aan de praat wist te krijgen. Met slechts een minimale vervanging van de door SKF geleverde lagers. "Een heel bijzonder project”, legde Bouwmeester zijn gehoor uit. "Want het komt eigenlijk nooit voor. Als een papiermachine eenmaal stilstaat, gaat 'ie nooit meer aan. Meestal worden ze ontmanteld en in onderdelen verkocht.”

Steekproef
Wat uiteindelijk in belangrijke mate bijdroeg aan het welslagen van het project was dat de eigenaar van de machine deze regelmatig liet tornen, zachtjes doordraaien. Verder hield men de fabriekshal op temperatuur en zijn er tijdens de 5 jaar stilstand geen onderdelen verwijderd. Bouwmeester legde vervolgens uit hoe SKF in een paar maanden tijd de lagers controleerde: steekproefsgewijs door de deksels te openen, op afstand aan de hand van foto’s en met trillingsmetingen. "Alle lagers vervangen was voor de klant geen optie. Er zit namelijk maar zo voor 2 miljoen euro aan lagers in zo’n machine. Dat was uitgesloten. Uiteindelijk hebben we na de steekproef maar 4 lagers vervangen. Dat had ik ook niet verwacht.”

Trillingsmetingen
SKF bleef tijdens de opstart en de bedrijfstoestand trillingsmetingen uitvoeren. "Een hele goede methode om te bepalen wanneer een lager tegen zijn levenseinde zit.” De machine is ondertussen nog steeds in bedrijf en er zijn nog geen lagers stukgegaan. Volgens Bouwmeester hét bewijs dat oude machines niet zomaar zijn afgeschreven. "Maar om ze weer op te kunnen starten zonder schade is het belangrijk dat de machines goed onderhouden worden, regelmatig blijven draaien, goed gesmeerd worden en dat de temperatuur in de hal op peil blijft.”

Vanuit de zaal klonk de opmerking dat het project ook aantoont dat de mensfactor cruciaal was: zonder de ervaren monteurs van zowel de klant als van SKF zou het immers een stuk lastiger geweest zijn om de kwaliteit van de lagers te beoordelen.

De mensfactor
Het was het ideale bruggetje naar de volgende spreker: Matty van den Berg van Talentium, arbeidsmarktadviesbureau voor haven en industrie. Zij wees de aanwezigen erop dat de huidige schaarste op de arbeidsmarkt door de hele sector gevoeld wordt. "Sterker nog, 21% van de bedrijven verwacht in het komende kwartaal extra mensen nodig te hebben. En 25% zegt te gaan investeren in vaste activa. En maar liefst 1 op de 5 bedrijven geeft aan dat het gebrek aan goede mensen een rem zet op de groei.”

Ze oogst veel bijval vanuit de zaal. Maar er zijn ook kritische geluiden. Ruud Korpel van detacheerder WPN Industrie: "Het zou veel schelen als bedrijven met elkaar zouden afstemmen wanneer ze een shut-down plannen. Nu doen ze dat allemaal tegelijk. Daardoor hebben ze allemaal tegelijk dezelfde mensen nodig die straks niets meer te doen hebben.”

Robotisering
Van den Berg stelt dat je als bedrijf de keuze hebt om goede mensen te 'kopen’ of te 'maken’. "Lok je ze met goede arbeidsvoorwaarden of geeft je ze de mogelijkheid zich te ontwikkelen? En loop je bij dat laatste niet de kans dat je mensen opleidt die vervolgens naar de concurrent gaan?”

"Liever dat, dan niet in je mensen investeren en dat ze dan bij je blijven,” riposteert een van de aanwezigen. Het levert hem veel knikkende hoofden op.

Van den Berg vraagt vervolgens of robotisering en digitalisering  het tekort aan arbeidskrachten zal oplossen. Een meerderheid denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. Weliswaar zal er de komende jaren veel veranderen, maar mensen blijven nodig, zo is de heersende opvatting.

De middag wordt afgesloten met een discussie over Smart Industry, het derde hoofdthema. Michael Sleurink, sales engineer bij Technom Tools is van mening dat de mens een remmende factor is bij veel innovaties. "Het kan allemaal veel sneller. Wij als leverancier zien toch vaak aarzelende en behoudende klanten. Grootste uitdaging voor de sector is mentaliteit. We moeten af van de slogan:’We doen het al 100 jaar zo, dus het is goed’.”