Algemeen10 April 2019

Oproep World Class Maintenance: 'denk mee over Fieldlab CAMPIONE 2’

In 2015 begon World Class Maintenance samen met een aantal partners uit de procesindustrie aan het Fieldlab CAMPIONE. Doel was om Nederland 'wereldkampioen’ onderhoud te maken. En wel door onderhoud 100% voorspelbaar te maken. Waardoor de productiviteit, beschikbaarheid en veiligheid van productiemiddelen significant worden verbeterd, tegen lagere kosten.

Vanwege een aantal redenen, zoals veiligheidsrisico’s, verouderde infra, conservatisme, organisatorische belemmeringen en financiering) komt condition based maintenance - waarbij onderhoud 'just-in-time’ plaatsvindt in plaats van gepland (en dus te vaak) of correctief (en dus te laat) - in de procesindustrie maar moeizaam van de grond. Minder dan 3% van alle data wordt getagd en slechts een fractie daarvan wordt ook actief gebruikt. 

Fieldlab CAMPIONE bestaat uit een centraal fieldlab in Gilze en Rijen waar een testinstallatie staat waar alle CAMPIONE-partners gebruik van kunnen maken om nieuwe technologieën die onderhoud voorspelbaar maken te kunnen testen.

Maar vooral de vier Living Labs bij Sitech, Fujifilm, Tata Steel en Delta lieten in de afgelopen jaren zien dat  het in verschillende pilots loont om op de ingeslagen weg door te gaan. Paul van Kempen van WCM riep zijn toehoorders in het Theater van Maintenance NEXT dan ook op om mee te denken over een vervolg: CAMPIONE 2. "Uit de evaluaties en ook de Ronde Tafelgesprekken tijdens Maintenance NEXT blijkt dat er nog voldoende te onderzoeken is. Het belangrijkste daarbij is het besef dat we niets kunnen bereiken zonder goede mensen. Opleiden en trainen, ook van bestaande  medewerkers, blijft dus key.” Van Kempen wees daarnaast op het feit dat bij lange na niet alle verzamelde data op dit moment juist geanalyseerd worden. En dat er bij veel bedrijven nog best koudwatervrees bestaat over de nieuwe manier van werken. "Het belangrijkste doel van een vervolg op CAMPIONE 1 is om van de geleerde lessen verdienmodellen te maken. Zowel voor asset owners als voor contractors en leveranciers. En hopelijk kunnen we ook een link naar de maakindustrie leggen. Want daar spelen dezelfde issues.”