Thema's

Thema's

Tijdens Maintenance NEXT lieten meer dan 250 nationale en internationale exposanten de belangrijkste innovaties op het gebied van (industrieel) onderhoud zien en was er een uitgebreid kennisprogramma gedurende de gehele beurs. De focus lag op de belangrijkste thema’s in de sector: Smart industry, Sustainability, Asset performance management, Human factor and Safety.

Asset Management

Er zijn veel verschillende ideeën, concepten en methoden voor Asset Management. Denk aan RCM, FMEC, VDM en meer.

 

Thema Asset Management

Safety

Veiligheid is uiteraard een cruciaal punt in onderhoud. Onderhoudsmonteurs moeten in staat zijn om assets veilig te inspecteren, repareren en onderhouden. Daarnaast moet het onderhoud ook de veiligheid van de eindgebruikers van de assets waarborgen. Maar niet alleen fysieke veiligheid staat centraal; ook digitale veiligheid in de vorm van cyber security maakt deel uit van dit thema.

 

Thema Safety

Sustainability

Het is belangrijk om actie te ondernemen om het voortbestaan van onze planeet te garanderen. Binnen maintenance kunnen we veel doen om klimaatverandering tegen te gaan: remanufacturing, circulair en verlengen van levenscycli, gebruik van duurzame materialen, werken aan energietransitie en meer.

 

Thema Sustainability

Human Factor

De schaarste aan technisch geschoold personeel is een van de grotere problemen binnen maintenance. Hoe gaan we jonge professionals enthousiasmeren om deel uit te maken van een van de grootste en belangrijkste mondiale industrieën? En hoe stellen we de kennis van ouder wordende professionals veilig?

 

Thema Human Factor

Smart Industry

Kunstmatige Intelligentie, Digitale Tweelingen, Exoskeletten en meer; Maintenance 4.0 wordt elke dag slimmer. Voor dit thema volgen we alle belangrijke ontwikkelingen in de Smart Industry

 

Thema Smart Industry