Thema's

Themas inleiding

Op het eerste gezicht lijken onderhoud en assetmanagement alleen over assets te gaan. Maar als je verder kijkt dan zie je dat het vooral over mensen gaat. Over jou en mij. Samen geven we de wereld van industrieel onderhoud vorm. En samen zijn we een gemeenschap. Een community. Waarbij synergie misschien wel onze grootste asset is. Want door onze kennis en ervaring en de kracht van innovatieve technologie zijn we immers in staat om duurzame oplossingen te ontwikkelen. Oplossingen die geïnspireerd zijn door mensen en ontwikkeld voor mensen.  

Niet voor niets is het hoofdthema van Maintenance NEXT 2022: 

'Boost relations, together we know how’  

Boost relations 

Dat is waar Maintenance NEXT voor staat: relaties opbouwen en versterken. Niet alleen op de beursvloer en in het kennistheater, maar ook face-to-face. Contacten opdoen, netwerken en zakelijke relaties aanknopen en versterken.   

Together 

De wereld van industrieel onderhoud kenmerkt zich door intensieve samenwerking. Niemand kan het immers alleen. Daarom vormen we partnerships, bundelen we kennis en ervaring, werken opdrachtgevers en opdrachtnemers innig samen om zo de meerwaarde voor de hele keten te vergroten.  

Know how 

Kennis opdoen, kennis uitwisselen en kennis delen. De Nederlandse industrie hoort niet voor niets bij de top van de wereld. Maintenance NEXT wil graag een belangrijke rol spelen in het delen van kennis. Dat doen we met een uitgebreid kennisprogramma op en rond de beursvloer. 

Maintenance NEXT 2022 kent daarnaast drie subthema’s, te weten 'Smart Innovations’, 'Sustainable Solutions’ en 'Prevent, Perform & Profit’.  

Smart Innovations

 

 

Bijna alles aan industrieel onderhoud is tegenwoordig high tech. Zonder slimme procesoptimalisaties maar ook zonder robotisering, big data, the Internet of Things (IoT), virtual en augmented reality (VR en AR) zouden we niet staan waar we nu staan: aan de wereldtop. Maintenance NEXT is in januari 2022 drie dagen lang het middelpunt van al die ontwikkelingen. Met tal van exposanten die de laatste technologische ontwikkelingen laten zien.

Sustainable solutions

 

 

We hebben maar één planeet en daar moeten we zuinig op zijn. Ook de industrie is daarvan doordrongen. En dat betekent dat onderhoud aan assets meer en meer is gericht op verduurzaming en het verlengen van de levensduur van onderdelen. Steeds vaker wordt daarbij gebruik gemaakt van remanufacturing en van circulair ontwerpen en onderhouden. En natuurlijk zoveel mogelijk klimaatneutraal.

Prevent, perform & profit

 

 

Industriële opdrachtgevers willen zo veel mogelijk door kunnen. Fabrieken en raffinaderijen kunnen eigenlijk niet stilstaan. Dat houdt in dat onderhoud zo veel mogelijk preventief moet gebeuren en dat assets constant gemonitord moeten worden op hun prestaties. Dat vraagt weer om optimalisatie van reserveonderdelen en om reliability engineering. Want stilstand betekent minder productie, en minder productie minder waardecreatie. Tijdens Maintenance NEXT zien en beleven bezoekers en exposanten allerlei oplossingen en innovaties waarmee ze altijd een stap vooruit kunnen lopen op de concurrentie. Zodat ze kunnen blijven innoveren en voorop blijven lopen.