The maintenance challenge

Thema's

Maintenance NEXT 2019 kende drie hoofdthema’s, te weten Smart Industry, People en Ageing Assets.

Smart Industry

Efficiëntie vergroten en nieuwe waardemodellen creëren. Dat is het doel van Smart Industry, een verzamelnaam van nieuwe technieken en technologieën waarmee de (maak)industrie zich in de komende jaren zal heruitvinden.

Want de digitalisering en dan met name internet heeft de manier waarop we zaken doen ondertussen drastisch veranderd. De manier waarop dingen gemaakt worden kan dus niet achterblijven. Of het nu gaat om robotisering, de inzet van drones, virtual reality, the Internet of Things of Big Data en 3D printing: ook de industrie verandert in razend tempo. Maintenance NEXT is hét kennisplatform waarop alle ontwikkelingen en innovaties samenkomen. Want de ontwikkelingen zijn technisch vaak complex en grijpen bovendien in elkaar. Op Maintenance NEXT ervaart u de gevolgen van Smart Industry en ziet u met eigen ogen waarom het kansrijk is om nu te investeren in de toekomst van de branche.

People

Ondanks de groeiende robotisering en digitalisering kan de sector niet zonder mensen. Maar die mensen moeten wel steeds nieuwe dingen kunnen. En kunnen we de goede mensen nog wel vinden? Om die vragen draait het op Maintenance NEXT 2019. Want naast verdwijnende banen zorgt Smart Industry ook voor nieuw werk. Zijn dat vooral functies voor hoger opgeleiden en minder voor middelbaar of laagopgeleiden? En hoe zit het met typisch menselijke, moeilijk weg te automatiseren vaardigheden zoals creativiteit, empathie, passie en communicatief vermogen?

Tijdens Maintenance NEXT zal het daarom gaan over voldoende stageplekken voor jongeren, de samenwerking binnen de keten om dreigende tekorten aan goed opgeleid personeel te lijf te gaan en de aard van het werk. Wie ontwerpt, sleutelt en onderhoudt in de toekomst de, voor de Nederlandse industrie zo belangrijke, assets? Met de vergrijzende arbeidsmarkt en de daling van het aantal jongeren dat een technisch beroep kiest is dat een belangrijke vraag.

Ageing Assets

Binnen nu en tien jaar komt meer dan veertig procent van alle industriële installaties aan het eind van zijn levensduur. En lang niet alleen door ouderdom, maar ook door strengere wet- en regelgeving rondom duurzaamheid, milieu en de uitstoot van bijvoorbeeld CO2. Toch hoeft maar een klein deel uit bedrijf genomen te worden. Assetmanagement, vervanging en slim levensduur verlengend onderhoud maken dat bestaande installaties nog jaren meegaan en nieuwe waarde creëren. Dat vraagt om slim procesbeheer, de beschikbaarheid van de juiste technologie, middelen en mensen en het vasthouden van beschikbare kennis en kunde. Tijdens Maintenance NEXT worden de nieuwste inzichten, trends en uitdagende businesscases gedeeld.

Copyright © 2019 Rotterdam Ahoy All rights reserved.