Thema's

Thema's

Maintenance NEXT 2025 biedt een uitgebreid kennisprogramma aan, ontwikkeld in samenwerking met industrieleiders en technologische vernieuwers, zowel nationaal als internationaal. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het programma voor 2025, dat te zijner tijd wordt onthuld. We kunnen u echter verzekeren dat de thema's innovatie, technologie en duurzaamheid een prominente plaats zullen innemen in het programma.

Technologie

In de snel evoluerende wereld van maintenance speelt technologie een cruciale rol in het definiëren van efficiëntie, betrouwbaarheid en prestaties. Van geavanceerde sensoren tot baanbrekende softwareoplossingen, de integratie van technologieën heeft de maintenance sector getransformeerd en geoptimaliseerd op manieren die voorheen ondenkbaar waren.

 

Thema technologie

Innovatie

In een tijdperk van voortdurende veranderingen en technologische vooruitgang, is innovatie de sleutel tot het stimuleren van groei en efficiëntie in de maintenance sector. Het is van cruciaal belang dat we blijven evolueren en voorop blijven lopen in de nieuwste ontwikkelingen om te voldoen aan de steeds veranderende eisen van moderne industrieën.

 

Thema innovatie

Sustainability

Het is belangrijk om actie te ondernemen om het voortbestaan van onze planeet te garanderen. Binnen maintenance kunnen we veel doen om klimaatverandering tegen te gaan: remanufacturing, circulair en verlengen van levenscycli, gebruik van duurzame materialen, werken aan energietransitie en meer.

 

Thema Sustainability