Thema's

Thema's

Maintenance NEXT 2025 biedt een uitgebreid kennisprogramma aan, ontwikkeld in samenwerking met industrieleiders en technologische vernieuwers, zowel nationaal als internationaal. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het programma voor 2025, dat te zijner tijd wordt onthuld. We kunnen u echter verzekeren dat de thema's innovatie, technologie en duurzaamheid een prominente plaats zullen innemen in het programma.