Algemeen26 November 2018

Mercon gaat voor de lange termijn

Mercon heeft een missie. En juist daarom is het staal- en constructiebedrijf aanwezig tijdens Maintenance NEXT. Want de rest van de markt moet meedoen. Om de gigantische uitdaging waar de sector zich voor geplaatst ziet het hoofd te kunnen bieden. CEO Henk Meijer en commercieel manager Marco van Haften winden er geen doekjes om. "De gemakzucht van de industrie om altijd maar voor de lage lonenlanden te kiezen breekt ons nu op.”

"Het is mijn wettelijke taak als bestuurder van een onderneming om te zorgen voor lange termijn waardecreatie”, doceert Mercon-CEO Henk Meijer. "Vier woorden: lange, termijn, waarde en creatie. Dat is wat mijn collega-directeuren jarenlang hebben nagelaten. Decennia lang ging het in de industrie alleen maar om de korte termijn. En om de laagste prijs. Zo goedkoop mogelijk werken. Daar ondervinden we nu de consequenties van..”

Meijers betoog volgt op de vraag of het voor het staalbedrijf, dat gespecialiseerd is in constructie, onderhoud en nieuwbouw van opslagtanks, infrastructuur en industriële services, moeilijk is om gekwalificeerd personeel te vinden. Ja dus. En dat is dus eigenlijk een gevalletje 'eigen schuld, dikke bult’, meent Meijer. "Als je het werk decennialang verplaatst naar lagelonenlanden, waardoor hele generaties hier opgroeien zonder echte maakbedrijven, dan moet je niet gek opkijken als je nu geen mensen kunt vinden.”

En hetzelfde geldt voor innovaties, menen Meijer en commercieel manager Marco van Haften. De laatste: "De marges om te innoveren zijn er niet. In de afgelopen 30 à 40 jaar ging het alleen maar om de laagst mogelijke prijs.” Meijer: de symptomen van dat gedrag zijn wat je nu ziet: vergrijzing en geen jongeren kunnen vinden.”

Zien de heren ook een oplossing? "Binnen Mercon hebben we een eigen opleidingscentrum”, vertelt Van Haften. "Via het BBL-traject leiden we mensen op. Ongeveer 10 per jaar, maar dat is eigenlijk veel te weinig.” Vandaar dat Mercon - noodgedwongen - ook doet wat ze anderen verwijt. "Ja”,. "Ook wij werken met arbeidsmigratie. Om die reden hebben we een Bulgaarse vestiging geopend. In dat land kun je mensen nog wel enthousiast krijgen om in de industrie te werken. En ja, de lonen zijn er lager.” Meijer vindt het hoorbaar vervelend om te zeggen. "Ik vind dit een sectorbreed probleem en wil dan ook een oproep doen om de krachten te bundelen. Ik pleit voor een Maintenance Academy waar we samen goede mensen gaan opleiden. En ja, ik weet dat dat geld kost. Maar wij bestuurders moeten er voor de lange termijn zijn. Doen we dat niet dan is er hier straks geen industrie meer. Ik zou het toejuichen als er een boete stond op het vluchtgedrag naar lagelonenlanden.”

Tot zover de uitdaging op het gebied van het vinden van geschikte vakmensen, één van de thema’s tijdens Maintenance NEXT. Een andere uitdaging zijn de Ageing Assets. Zeer herkenbaar voor Mercon. "Wist je dat er in Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam samen ongeveer 7000 opslagtanks staan?”, vertelt Meijer. "Stuk voor stuk van grote en goede klanten van ons, zoals onder andere Shell, Exxon, BP, Vopak  en onlangs is Gunvor hieraan toegevoegd. De opslagtanks zijn voor hen statische assets,een tussenstation. Het gros is in de jaren '60 of '70 gebouwd en omdat het wettelijk verplicht is die tanks eens in de 10 tot 15 jaar te inspecteren, is daar dus een keer of 3 naar gekeken in de afgelopen jaren. ".  Er wordt geen conditie monitoring op uitgevoerd.

Meijer: "Dat kan dus allemaal veel slimmer. Maar dan moet je wel samen met je toeleverancier - in dit geval wij dus - om de tafel durven te gaan zitten. Als wij in een eerder stadium betrokken worden, kan de downtijd korter en kost het onderhoud dus minder. Ook hier geldt: op korte termijn bespaar je misschien een tientje, maar op de langere termijn is het duurder.” 

 Ook de overheid zou een stevigere rol moeten opeisen, vinden Meijer en Van Haften. "Tuurlijk,” zegt eerstgenoemde. "Als je weet dat er 7000 redelijk oude opslagtanks in een zeer dichtbevolkt gebied staan, dan moge het duidelijk zijn dat toezicht en naleving steeds relevanter wordt.”

Maar ook op het gebied van onderwijs. "Waarom leren kinderen niet dat we een belangrijke industrie hebben? Ik moest vroeger wel leren dat de Twentse textielindustrie zo belangrijk is geweest. Maar over de volle breedte zijn we in Nederland vergeten dat we een maakindustrie hebben. En de consequenties zijn bepaald niet mals.”  

Het derde thema van Maintenance NEXT is Smart Industry. Het mag geen verbazing meer wekken dat Meijer ook hier een uitgesproken mening over heeft. "Begrijp me niet verkeerd, wij willen graag innoveren. Maar veel klanten zijn erg conservatief. En als iets lang heeft stilgestaan, dan krijg je dit soort kretologie. Smart Industry betekent in mijn ogen dat je de technologie voor jou laat werken. Al die jaren van stilstand moeten we nu inhalen en dat lukt alleen als we het slim aanpakken. Uiteindelijk wil iedereen hetzelfde: goede voorspelbaarheid van assets tegen zo laag mogelijke kosten. Ik hoop dat de sector inziet dat het daarbij gaat om lage kosten op de lange termijn en niet op de korte. Als we die omslag kunnen maken en durven samen te werken komt het goed. Nogmaals, dat vraagt om investeringen in tijd en geld, maar wil je voor de lange termijn waarde creëren dan is dat nodig."